Sunday, March 17, 2013

Puna ng Guro (Report Card)

Puna ng Guro (Report Card)

Puna ng Guro (Report Card)

PRINTABLE COPY HERE!
Mula sa "The Modern Teacher"
ULAT NA PASALAYSAY (Narrative Report) sa Report Card ng mga Mag-aaral

Author: Ascension Y. Vito (Pakil Elementary School) October 1993


Narito ang ilang batayang halimbawa ng Ulat na Pasalaysay (Narrative Report) na maaaring paghanguan ng mga guro sa kanilang pag-uulat sa Report Card ng bawat mag-aaral sa bawat Pamanahunang Markahan.
  1. Nagpamalas ng maganda at kasiya-siyang panimula. Ipagpatuloy kung hindi man mapaunlad pa ito.
  2. Masiglang nakikibahagi at nakikilahok sa mga pagtatalakayan sa klase.
  3. Kasiya-siya ang ipinakitang pag-unlad sa pag-aaral.